Kennel Westerholmen

Om oss

Kennel Westerholmen består av Carmita Lundin och Stefan Lindquist. Vi är båda uppvuxna med hundar och vårat intresse har utvecklats ifrån att ha sällskapshund till att omfamna många olika delar inom hundsporten och föreningslivet inom Svenska kennelklubbens organisation.

 

En aktiv mops som ger mycket glädje!

Vårat fokus ligger idag i avelsfrågor och att föda upp friska, sunda och rastypiska mopsar med den typiska mopsiga mentaliteten. Vi vill ge ägare och mopsar ett långt, härligt och lyckligt familjeliv tillsammans – till glädje för alla!

Från ett liv med sällskapshund….

Vi är båda uppväxta med hundar och har haft hund i större delen av våra liv. Stefan är uppvuxen i en valplåda då föräldrarna har varit aktiva uppfödare av fransk bulldogg och borderterrier. Familjen har varit aktiv inom hundsport sedan sextiotalet. Engagemanget har sträckt sig från utställning, avel och aktiva inom agilityn i Sverige.

Carmita är uppvuxen med hund inom familjen sen barnsben. Bland annat en dvärgpudel vid namn Nicke, som kan ses i filmen Sällskapsresan av Lasse Åberg. När Stefan och Carmita träffades hade hon en vänlig bjässe i Loke, en blandras mellan storpudel och Curly coated retriever. Hon har också varit engagerad inom islandshästsporten och tävlat på amatörnivå. Där fördjupades intresset kring avlesfrågor och hon har även fött upp islandshästar.

Våra hundar går mycket i skog och mark på ojämn backig terräng med mycket rötter och stenar. De går lösa och lär sig balans och bygger muskler. På sommaren simtränar de så gott som dagligen när vattnet i sjön är tillräckligt varmt. Vi anser att det är viktigt för mopsen att få röra på sig och ha god kondition och vara i gott hull – inte överviktig!

 

…till utställningshundar…

Familjens första mops kom först 2009. Den underbara, roliga och charmiga Brasse, Puggens Wester, flyttade hem till oss i Täby. En stolt liten mopspojke som tidigt visade framfötterna i utställningsringen! Ett intresse som i takt med framgångarna för Brasse eskalerade fort. Det anslöt sig en Persika, Pugbully Flaming Star, kort därefter. Ett yrväder importerad från Norge och Heidi Fridtjofsen på kennel Pugbully.

Dessa två mopsar är grunden i vår kennel och har varit viktiga i vår avel, men framför allt är de två familjehundar som gett oss mycket glädje under åren. De har tagit oss runt på äventyr i hela Europa och vi har fått många nya vänner under resans gång.

….och avelsarbete med en mening.

Vårt avelsmål är att föda upp friska och sunda mopsar som är rastypiska, både exteriört, utan överdrifter, och med mopsens karaktäristiska mopsiga mentalitet utifrån rasstandard. Vi är en. i jämförelse, liten kennel och har kullar när vi ser ett behov av att komma vidare i vårat avelsarbete. Vi har haft i snitt en kull per år och vi är noga med våra avelsurval. Vi ser hela världen som vår tillgängliga avelsbas och har använt såväl svenska som utländska avelsdjur.

Våra mopsar markörstestas för NME och vi avlar bara på mopsar med känd patellastatus. Vi följer utvecklingen i vår omvärld och användeross utav SKK:s avelsutvärdering andningsvägarna, RFG-s. 

Utbildning för en hållbar utveckling

För att nå våra avelsmål så anser vi att utbildning är viktigt. Vi har genomgått SKK:s uppfödarutbildning, både den äldre fysiska och nya digitala, samt den svenska rasklubben Mopsordens uppfödarutbildning. Även kurser i anatomi, föreläsningar och seminarier riktade till uppfödare är något vi är aktiva deltagare i.

Vi har med åren byggt upp ett globalt nätverk av mopsintressenter runt oss och har hjälp och stöd från uppfödarkollegor i Sverige. Dels aktiva erfarna mopsuppfödare, men också uppfödare som varit med länge med andra raser.

Engagemang utan gränser

Både Stefan och Carmita har varit engagerade i föreningslivet inom Svenska Kennelklubbens organisation. Från 2017 var Stefan verksam som suppleant i specialklubben Svenska Dvärghundsklubben (SDHK). Där har han varit ledamot av kommittén Avel och hälsa samt även som sambandsperson för SDHK:s Domarkonferens 2019. Fram till 2020 var han verksam som ordinarie ledamot med huvudansvar för kommittén Avel och Hälsa. 

Stefan har också varit ledamot i rasklubbens Mopsordens styrelse, där han verkat som klubbens avelsråd och också under en kort period lett arbetet som klubbens tillförordnade ordförande. Carmita har varit suppleant i länsklubben Stockholms Kennelklubb och är numera ledamot i domarkommittén. Både Stefan och Carmita har utbildat sig till ringsekreterare och ni kan komma att träffa på oss även i andra ringar än mopsringen. Är du uppfödare kan du även få besök av Carmita i hennes roll som kennelkonsulent. Stefan är idag även verksam som försäkringsförmedlare inom AGRIA Djurförsäkring. 

Kontakta oss

Carmita Lundin och Stefan Lindquist
Dalvägen 53
187 33 Täby

info@westerholmen.se

Stefan 073-99 785 66

Carmita 070-319 79 54

Skicka meddelande direkt:

Kennel Westerholmen är en registrerad kennel under