Forskningsprojekt och studier

 

Vi tycker det är viktigt att stödja pågående forskning som finns på vår ras. Vi försöker därför medverka i alla de forskningsprojekt och studier som är relevanta för vår ras och kan föra hälsoarbetet framåt. Vi uppmanar även våra valpköpare att vara med där det är möjligt

 

forskningsprojekt och studier som Våra mopsar som Deltagit i 

Inventeringsstudie 2018 SKK.
Ibeth och Persikan deltog i studien på SKK. De uppgifter som söktes var följande:
1. Uppgifter om hunden lämnas samt en ID kontroll görs
2. Fotografering av hunden
3. Svabbprov tas i munnen för genetiska analyser
4. Klinisk beskrivning av veterinär med fokus på andningen
5. Exteriör beskrivning av exteriörbeskrivare
Länk på SKK:s sida om studien
Länk till bulldogklubbens sida om hur inventeringen gick till

Lämna blod till vingelprojektet, 2019 Cecilia Rohdin
Brasse, Persikan och Ibeth lämnade blod då Cecilia Rohdin efterfrågade friska, äldre mopsar utan rörelseataxi/rörelsestörningar för att kunna gå vidare i sin forskning
Länk till Mopsorden om frågeställningen
Länk till när Brasse, Persikan och Ibeth var på plats

Forskning om andningsproblematik, 2020-2021 Maria Dimopoulou
Maria Dimopoulou doktorand vid SLU har inom ramen för sitt forskningsprojekt genomfört ljudstudier i syfte att gradera missljud. Studien genomfördes som RFGS-test och Maria har haft Jane Ladlow som handledare.
Brasse, Lilian, Cora, Gittan och Alice hade samtliga kliniskt friska andningsvägar. Anitha och Rosa var för uppjagade för att kunna genomföra testet
Länk till beskrivning av projektet
Länk till när Cora gjorde sitt test

Forskning om uppkomst av kotanomalier hos mops, 2021 – pågående, Cecilia Rohdin
Ett forskningsprojekt med en studie där de försöker ta reda på hur kotkroppsförändringar, närmare bestämt hemivertebra, uppstår hos mops. Cecilia undersöker valpar vid 12 veckors ålder, 6 månader och 1 års ålder, därefter en gång om året hela mopsens livslängd. Sonja var allra första mopsen som undersöktes inom ramen för projektet och blev därför enda mopsen från Power-toolkullen. Efter Sonja var det dags för Roskullen och därefter C-kullen. Samtliga deltagande mopsar har genomfört sin två-årskontroll utan att Cecilia hittat några allvarliga fel eller kotkroppsförändringar
Länk till projektbeskrivning
Länk till Roskullens första undersökningstillfälle
Länk tilll Roskullens andra undersökningstillfälle

 


användbara länkar

 

 

Kennel Westerholmen är en registrerad kennel under